Bonitace

19.3.2024 Bonitace MSDK

Dne 1.6.2024 po klubové výstavě MSDK bude bonitace MSDK! Vyplněnou přihlášku s kopiemi potřebných dokladů + potvrzení o zaplacení bonitačního poplatku zasílejte na adresu ÚPCH do 20.5.2024!!!