Sazebník

SAZEBNÍK POPLATKŮ

  • nový člen – 1000,-kč
  • stávající člen – 600,-kč
  • bonitace – člen MSDK – 1200,-kč / nečlen – 2400,-kč
  • krycí list – vystavený do 3 týdnů – 150,-kč / vystavený do 3 dnů – 1000,-kč
  • za zapsané štěně – klubu – 80,-kč / poradci chovu – 20,-kč
  • cestovné – 6kč/km

Číslo účtu MSDK: 196160865/0300

Termín pro zaplacení členských příspěvků pro následující rok je nejpozději do 31.12. daného roku. Částku 600,- Kč zasílejte na účet  MSDK: 196160865/0300, do poznámky uvádějte Vaše jméno, příspěvky a rok, na který platíte.