Podmínky pro vyhodnocení DKK v Německu

Vyhodnocení RTG DKK v Německu

Postup: fyzický RTG snímek (žádné CD), fotokopii rodokmenu, tiskopis na vyhodnocení RTG (německý) a potvrzení o úhradě je potřeba zaslat na adresu:

Dobermann Verein e.V.
Feldkirchener Str.10
D – 855 51
KIRCHHEIM

Vyhodnocení RTG se uskuteční až po naběhnutí platby na účet. Platba musí být provedena na účet:

Dobermann Verein e.V.

Postbank München. 

IBAN : DE40 7001 0080 0179 8298 09

BIC: PBNKDEFF

Účel platby : Jméno psa


Veterinární lékař může poslat digitálně zpracované RTG na portál myvetsxl.com, avšak fotokopii rodokmenu a tiskopis na vyhodnocení spolu s potvrzením o platbě je třeba zaslat poštou na adresu Dobermann Verein e.V.. Je třeba připsat na lístek, že RTG snímek byl zaslaný na portál.

Poplatky za vyhodnocení :

75.- € pro členy DV domácí i ze zahraničí

95.- € pro nečleny domácí i ze zahraničí

110.- € včetně vyhodnocení loktů pro členy DV

130.-€ včetně vyhodnocení loktů pro nečleny

100.- € přehodnocení druhého RTG pro členy i nečleny


Upozorňujeme, že jen plně zaplacené RTG budou vyhodnocené.

Při úhradách je velmi . důležité, aby v účele platby bylo uvedené plné jméno psa, které musí být identické s jménem psa na tiskopise pro vyhodnocení RTG. 

Tato pravidla platí od 8. 9. 2017. Od tohoto dne se všechny RTG snímky vyhodnocují podle nového předpisu.

Upozorňujeme, že opakované RTG a jeho přehodnocení se může vykonat jen s povolením hlavního poradce chovu, p Norbertem Daubem. O toto povolení musíte nejprve zažádat. K žádosti je třeba přiložit fotokopii prvního vyhodnocení RTG.

Webová stránka Dobermann Verein e.V.: www.dobermann.de