Pokyny pro chovatele

PO BONITACI

Pes – přeregistrace na Plemenné knize psů se žádostí zaslat originál PP a výkonnostní knížky ( pokud jsou ve výk. knížce zapsány všechny zkoušky a výstavy, není nutné posílat jejich kopie, pokud je v PP zapsán výsledek RTG DKK a potvrzen Plem. knihou, není potřeba jej zasílat, pokud ne, je potřeba přiložit originál )

Fena – veškeré dokumenty potřebné k přeregistraci předá chovatel regionálnímu poradci chovu při druhé kontrole vrhu, fena je pak přeregistrována automaticky se zápisem jejích prvních štěňat (originál PP, originál výkonnostní knížky, kopie RTG DKK – pokud je výsledek DKK zapsán v rodokmenu, pokud není, pak originál, kopie výstavy povinné pro chovnost, kopii bonitace,kopie CAC,CACIB kartiček, zkoušek atd..

– nebo přeregistrovat ihned po bonitaci ( nutno oznámit přeregistraci při kontrole vrhu reg. poradci chovu, ten poznačí do kontroly vrhu)

PŘED KRYTÍM

– zažádat o vystavení krycího listu hlavního poradce chovu

– nutno přiložit kopii o zaplacení poplatku za vystavení na účet klubu nebo složenkou na adresu pokladníka klubu ( 150,- Kč vystavení do 3 týdnů, 1000,- Kč vystavení do 3 dnů)

– nutno kontaktovat hl. poradce

PO KRYTÍ

– do 7 dnů odeslat krycí list hlavnímu poradci chovu

PO PORODU FENY

– vypnit „Hlášení vrhu“ ( formulář zaslán s krycím listem), do 3 dnů odeslat hlavnímu poradci chovu a regionálnímu poradci chovu – domluvit si kontrolu vrhu, pokud nedojde k domluvě, obrátit se na hlavního poradce chovu

– do 3 týdnů stáří štěňat vyplnit a odeslat žádanku o tetovací čísla na Plemennou knihu

– pro druhou kontrolu štěňat si chovatel připraví pro regionálního poradce žádanku o tetovací čísla, kontrolní tetovací pásek potvrzený veterinárním doktorem, 2x Přihlášku k zápisu štěňat, pokud není matka štěňat přeregistrovaná v Plemenné knize psů, pak i dokumenty nutné k přeregistraci (uvedeno výše)

HLAVNÍ PORADCE PŘIPOMÍNÁ:

Hlášení vrhu je nutné odeslat do tří dnů hl. poradci chovu i regionálnímu poradci chovu. Ve formuláři prosím vyplňte jméno regionálního poradce, zvoleného pro kontrolu vrhu. Regionálnímu poradci je možno vrh nahlásit telefonicky, příp. SMS nebo e-mailem a zároveň si s ním domluvit termín kontroly vrhu.

Kontroly vrhu se provádějí v prvním a sedmém týdnu věku štěňat u chovatele, který má méně, jak 4 vrhy. Od čtvrtého vrhu se provádí kontrola jedna, a to v sedmém týdnu věku štěňat.

Váha štěněte pro odběr je minimálně 4 kg a měla by být dosažena nejpozději 49. den věku. Štěňata mohou být předána novým majitelům nejdříve 50. den po narození.

Krycí list je platný rok od jeho vystavení. Pokud nebude využit, musí si chovatel zažádat o nový krycí list.

Hl. poradkyně chovu žádá všechny členy, aby jí zaslali informace o svých chovných jedincích. Zejména se jedná o splněné a nenahlášené zkoušky a o fotografie ve výstavním postoji, popřípadě detail hlavy jako druhý obrázek. Tyto budou použity k prezentaci zde na klubových stránkách. Fotografie posílejte v maximální velikosti 150 kB a rozměrech 800x600px na e-mailovou adresu hl. poradce.
 
Hlavní poradce chovu:  Helena Holoubková
tel. 725 347 950, e-mail: h.holoubkova@email.cz

Pokladník: účet klubu 196160865/0300
Plemenná kniha psů
U pergamenky 3 
170 00 Praha 7 
tel. 266 722 235 (7.00 – 9.00 hod)

Dokumenty pro Plemennou knihu jsou ke stažení na www.kynologie.cz – dokumenty nebo na vyžádání u hlavního a regionálních poradců chovu.