Klubové šampionáty

Klubový šampion a klubový šampion ve výkonu MSDK

Titul „ Klubový šampion MSDK “ se nezadává automaticky, ale výhradně na žádost majitele psa /feny a po předložení kopií nutných dokladů výboru klubu a pouze 1x za život psa / feny. V klubu může být neomezený počet klubových šampionů, pokud splní níže uvedené podmínky. Titul může být zadán při splnění podmínek žijícímu psovi / fence bez věkového omezení. Titul neopravňuje k vystavování ve třídě vítězů.

Započítávají se výstavní výsledky od třídy mladých (z důvodu, že ve třídě dorostu se může vystavit pes / fenka i s vážnou exteriérovou vadou a nemůže obdržet známku „vadný“) bez omezení nejvyšší věkové hranice.

Podmínky: Požadovaný limit pro udělení titulu “ Klubový šampion MSDK “ je pro psa 500 bodů, pro fenku 400 bodů. Limit musí být získán alespoň ve dvou výstavních sezónách. Pes / fenka musí mít splněn nejméně 1 šampionát (nezapočítává se junioršampionát), získat alespoň titul CACIB, Národní vítěz, Klubový vítěz, nebo Vítěz speciální výstavy (neplatí tituly zadané ve třídách mladých – např. Klubový vítěz mladých nebo vítěz sp. výstavy mladých, vítěz SR / PL mladých,…), vyšetření RTG DKK maximálně 1/1, fena musí mít složenou minimálně zkoušku BH, (nebo IGP 1, SchH 1, ZVV 1), pes musí mít složenou zkoušku BH + všestrannou zkoušku 1. stupně (SchH 1, IGP 1 nebo ZVV 1). Titul bude uznán psu / feně od věku 24 měsíců v majetku řádného člena MSDK (musí mít v kalendářním roce, kdy žádá o titul, zaplacené poplatky k 31. 12. předešlého roku (nejpozději do 31. 1. následujícího roku) a musí být členem MSDK obě výstavní sezóny, ve kterých jeho pes získával potřebný počet bodů).

Titul „ Klubový šampion ve výkonu “ pro jedince s nejlepšími výkony. Titul Klubový šampion MSDK ve výkonu se nezadává automaticky, ale výhradně na žádost majitele psa /feny po předložení a ověření kopií dokladů výborem klubu nebo pověřenou osobou. V klubu může být neomezený počet klubových šampionů ve výkonu, pokud splní níže uvedené podmínky. Titul může být zadán při splnění podmínek žijícímu psovi / fence bez věkového omezení a to pouze 1x za život psa / feny. Titul neopravňuje k vystavování ve třídě vítězů.

Podmínky musí být splněny minimálně ve dvou sezónách, minimální stáří psa / fenky je dáno zkušebními řády.

Podmínky: Pes / fena musí mít splněny vrcholové zkoušky (IGP 3, nebo ZVV3), a 2. stupeň jiného typu zkoušek (minimálně – např. ZPO 2, ZVV 2, IGP 2, Ring 2, Mondio 2…), zúčastnit se minimálně 4 závodů nebo přeborů (doložit kopií výsledkové listiny – hodnotí se minimálně 2 sezóny), alespoň na 2 z nich splnit limit pro zapsání nejvyššího složeného typu zkoušky (např. v případě složené zkoušky IGP 3 – musí alespoň 2 x obhájit tuto zkoušku na závodech či přeborech), alespoň 1 x startovat na mistrovství ČR (DO, ČKS, MSKS,…), mistrovství jiné země, nebo mistrovství světa, mít výstavní ohodnocení alespoň 1 x výborný z výstavy, kde se zadává CAC, a RTG DKK maximálně 2/2.

Prakticky to znamená, že pes či fenka musí složit minimálně jednu vrcholovou zkoušku a v průběhu dvou a více let startovat minimálně 4 x na závodech či přeborech v dané vrcholové zkoušce, kde alespoň 2 x obhájí limit zkoušky, a k tomu musí mít i zkoušku minimálně 2. stupně (jiného typu).

Roky, ve kterých se hodnotí podmínky pro udělení klubového šampiona ve výkonu, musí být řádným členem MSDK (má – li splněny podmínky za 2 roky, musí být oba dva roky členem MSDK, splnil – li podmínky až za 4 roky, musí být členem celou dobu – t. j. musí mít zaplacené poplatky k 31. 12. každého předešlého roku).

Tabulky pro posouzení výstavních a pracovních výsledků pro titul Klubový šampion jsou shodné, jako pro soutěže o výstavně a pracovně nejúspěšnější dobrmany MSDK

Bodová tabulka k zadání titulu Klubový šampion MSDK

Bodová tabulka k zadání titulu Klubový šampion MSDK ve výkonu