Zápisy ze schůzí

Rok 2024

Rok 2023

23. 9. 2023
Zápis ze schůze výboru MSDK

11. 3. 2023
Zápis z výroční členské schůze MSDK

11. 3. 2023
Zápis ze schůze výboru MSDK

Rok 2022

1. 10. 2022
Zápis ze schůze výboru MSDK

12. 3. 2022
Zápis ze schůze výboru MSDK

Rok 2021

20. 11. 2021
Zápis ze schůze výboru MSDK

Rok 2020

6. 12. 2020
Zápis ze schůze výboru MSDK

Rok 2019

04.05.2019
Zápis ze schůze výboru MSDK

2. 11. 2019
Zápis ze schůze výboru MSDK