Alternativní přístup k srdečním onemocněním

Alternativní přístup k srdečním onemocněním a k podpoře zdraví kardiovaskulárního systému u psů.

Autorka: Dr. Paula Jo Broadfoot, DVM

Komplexní nutriční program, který spolupracuje s celým tělem a podporuje lepší strukturu a funkci srdce a cévního systému.

Příčiny a prevalence získaného onemocnění srdce u psů

Kardiovaskulární onemocnění a městnavé srdeční selhání jsou běžné u psů, zejména v pokročilém věku. Srdeční selhání je klinický syndrom charakterizovaný nepřiměřeným srdečním výdejem a nedostatečnou dodávkou živin do tkání těla.

Podle American Veterinary Medical Association, se vyvine srdeční choroba u jednoho z deseti psů. Některá plemena mají genetické predispozice k vývoji onemocnění srdce, zatímco u jiných psů se vytváří podmínky pro vznik onemocnění v důsledku stárnutí, dietních faktorů včetně výživových nedostatků, infekce, obezity, kachexie nebo chronického úbytku hmotnosti. V roce 1991 neformální průzkum nadace Morris Animal Foundation ukázal, že třetí nejčastější příčinou úmrtí, mimo smrti následkem úrazu, byly srdeční problémy u psů. Dvě nejrozšířenější choroby srdce u psů jsou dilatační kardiomyopatie a onemocnění mitrálních chlopní. Chronické onemocnění mitrálních chlopní (endokarditida) je nejčastější získaná abnormalita srdce a postihuje více než 35% psů starších 10 let.

Kardiovaskulární onemocnění může zahrnovat jednu nebo více srdečních struktur. Časné symptomy jsou často tak jemné, že nemohou být detekovány na rutinní vyšetření, takže v době, kdy se příznaky výrazněji projeví, může existovat už významné poškození. Časné příznaky srdečního selhání mohou zahrnovat letargii, sníženou aktivitu nebo nechuť k pohybu, dušnost, sípání, orthopneu a kašel zvláště po odpočinku. Také může nastat neočekávaná slabost, mdloby a dokonce i náhlá smrt v důsledku poruch srdečního rytmu. V pozdějších fázích se může vyvinout ascites, který může být příčinou většího dechového úsilí a způsobit břišní distenze vyžadující lékařský zásah.

Následně se tělo snaží kompenzovat adrenergní stimulací srdce, ale to zvyšuje arteriální tlak, při němž je srdce více namáháno. Zvýšená produkce reninu v ledvinách dále zvyšuje arteriální tlak a způsobuje strukturální změny v srdci. V konečném důsledku tyto účinky znamenají další tlak na srdce, zvyšuje se odúmrť srdečních buněk a způsobují rozvoj onemocnění.

Volba léků nebo podpora výživou?

Mnoho z léčiv používaných v současné době pro léčení onemocnění srdce u psů má významné vedlejší účinky. Použití diuretik ke snížení otoku může snížit kontraktilní výkon srdce a přispívá k arytmiím v důsledku hypovolémie elektrolytů a acidobazické nerovnováhy. Vazodilatátory fungují tak, že posunou objem krve ze srdce do periferní cirkulace, což sice snižuje otok plic, ale může mít za následek těžká hypotenze u zvířat s již sníženým objem stahu. Pozitivní inotropní látky se používají ke zvýšení kontraktilní schopnost srdce, ale mají za následek zhoršení hypertrofické kardiomyopatie a mohou způsobovat arytmie. Často stimulují srdce nad jeho schopnosti. Léky určitě mají své místo, ale jsou k dispozici i přírodní látky, které jsou šetrnější ke kardiovaskulárnímu systému.

Existuje celá řada srdečních patologií, pro které je nutriční suplementace považována za účinnou, včetně onemocnění srdečních chlopní (mitrální regurgitace a onemocnění chlopní), srdečních komor (primární diastolické dysfunkce), srdeční svalové tkáně (srdeční hypertrofie, dilatační a restriktivní kardiomyopatie, městnavé srdeční selhání), ischemie a reperfuzní poškození, infarkt nebo srdeční arytmie. Mnoho z procedur používaných pro srdeční selhání se zaěřily na tyto procesy a možnost zpomalit rychlost progrese. Například nedostatek taurinu a L-karnitinu může vést k idiopatické dilatační kardiomyopatii vyznačující se dilatací levé komory a dysfunkcí systoly. Podobná zjištění lze nalézt u nedostatku koenzymu Q10 při vývoji městnavého srdečního selhání.

Existují tři hlavní cíle doplňkové potravní terapie:
• Doplnění chybějících složek ve výživě, jejichž nedostatek vede k srdečním onemocněním
• Poskytnutí aktivních doplňků, které mají ochranný charakter pro srdeční sval a které zlepšují kardiovaskulární funkce
• Podpora metabolických drah a strukturální integrity kardiovaskulárního systému

Tyto doplňky jsou ve stadiu neustálých klinických výzkumů týkajících se jejich mechanismu účinku a jejich prospěšné roli v podpoře kardiovaskulární struktury a funkce u psů. Bylo zjištěno, že mnohé z těchto živin pracují synergickým způsobem a pomáhají obnovit kardiovaskulární zdraví.


Živiny mající pozitivní vliv na zdraví kardiovaskulárního systému
L-karnitin

Karnitin je amino kyselina a funguje jako kofaktor, který má pozitivní inotropní účinek na srdeční svaly. Nedostatek vede k vývoji kardiomyopatie, protože je nezbytný k normálnímu buněčnému energetickému metabolismu, k přeměně mastných kyselin s dlouhým řetězcem na beta-oxidačních místech v mitochondriích. L-karnitin může zvýšit srdeční frekvenci, přeměnu lipidů, toleranci k zátěži, ochranu proti srdečním nekrózám. Všechny tyto činnosti podporují normální srdeční funkce. Ze všech sledovaných antioxidačních a kardio-ochranných, L-karnitin v kombinaci s taurinem, ukázal největší přímý vliv na zlepšení očekávané délky života a snížení úmrtnosti u některých zvířat s městnavým srdečním onemocněním. L-karnitin prokázal návrat funkce myokardu a snížení klinických příznaků dilatační kardiomyopatie. Klinické výsledky vypadají slibně. Zdá se, že karnitin zlepšuje symptomy ejekční fáze a zlepšuje toleranci k zátěži. U lidí karnitin zvýšuje ejekční fázi o 14% a toleranci k zátěži až o 21% a zdá se, že snižuje srdeční remodelace. Zatímco u funkce myokardu nedošlo k úplnému návratu k normálu u všech zvířat léčených karnitinem se prodloužil jejich život o měsíce až roky. Je cenným poznatkem, že správná podpora L-karnitinu je závislá na dostatku taurinu. Tyto dvě živiny jsou vzájemně propojené v řízení srdečních onemocnění u psů.

Taurin

Taurin je aminokyselina, která se nachází v relativně vysoké koncentraci v srdeční tkáni. Předpokládá se, že je kardioprotektivní. Taurin může pomoci snížit zatížení solí a tekutinami. Zlepšuje kontraktilní funkci, neboť vykazuje pozitivní inotropní účinky na myocyty, čímž se zmenšují městnavé příznaky. Navíc může inhibovat působení angiotensinu II a tím napodobit akce ACE inhibitorů. Je také prokázáno, že taurin snížuje hladiny lipidových peroxidů (a tím oxidativní poškození) v hypoxických tkáních a funguje jako antiarytmikum. U pacientů s akutním infarktem myokardu nebo nestabilní angina pectoris kombinace taurinu a doplnění koenzymu Q10 vedlo k výraznému snížení průměrné velikosti infarktu a EKG se výrazně zlepšilo. Dále bylo prokázáno, že celkové komplikace byly významně nižší v intervenční skupině než v kontrolní skupině. Suplementace taurinu snižuje úmrtnost, zlepšuje klinický stavu a zvýšuje kontraktilitu myokardu u psů s městnavým srdečním selháním ve srovnání s kontrolní skupinou. Jiní výzkumníci zjistili, že taurin zpomaluje rychlou progresi srdečního selhání a prodlužuje délku života u zvířat.

Arginin

L-arginin je aminokyselina produkován v těle. Nejběžnějším vysvětlením pro jeho kardiovaskulární dávky má co dočinění s vlivem L-argininu na oxid dusnatý. L-arginin je substrát pro enzym oxidu dusnatého syntázy (NOS), který převádí L-arginin na oxid dusnatý. To vede k vazodilataci, což může zmírnit hypertenzi, zlepšení funkce koronárního endotelu a zvýšení koronárního průtoku krve. Kromě zvýšení oxidu dusnatého existují určité důkazy, že L-arginin snižuje aktivitu enzymu konvertujícího angiotensin (ACE). Zdá se, že u pacientů se zlepšuje funkce ledvin a zvýšuje se vylučování tekutin. U mnoha pacientů se projevuje zlepšení funkčního stavu, tolerance k zátěži a kvalita života.


N,N – dimethylglycin (DMG)

N, N-dimethylglycin (DMG) je důležitá aminokyselina. Bylo prokázáno, že podporuje kardiovaskulární systém, stejně jako celou řadu imunitních funkcí. DMG zlepšuje krevní oběh, vysoký krevní tlak, detoxikaci a fyzickou výkonnost u stresovaných zvířat. Bylo zjištěno zvýšení buněčné energie a zlepšení využití kyslíku, což je důležité pro případy selhání srdce charakterizované nedostatečným srdečním vkonem. DMG zvyšuje humorální i zprostředkovanou buněčnou imunitní funkci. To může působit jako „metabolický zlepšovač“ podporou transmethylace prostřednictvím SAMe jako nepřímý dárce methylových skupin. DMG byl intenzivně studován a prokázal se příznivý vliv na výdrž a odolnost díky své schopnosti snižovat koncentrace nahromaděné kyseliny mléčné. Bylo zjištěno, že DMG je zvláště užitečné pro zvýšení vitality a mobility u starších psů.

Koenzym Q 10

Koenzym Q10 je chinon rozpustný v tucích. Nachází se ve vnitřních mitochondriálních membránách, kde působí jako stabilizátor membrány a volných radikálů. Potlačuje tvorbu reaktivních kyslíkových radikálů v průběhu peroxidace lipidů, který se vyskytuje v patogenezi degenerativního onemocnění srdce. Chrání srdeční tkáň před funkčními a strukturálními změnami vyplývajícími z ischemie a reperfuze. Koenzym Q10 je nezbytný pro řadu buněčných procesů, včetně syntézy adenosintrifosfázy (ATP). Působí jako nosiče elektronů při respirační a oxidační fosforylaci. Koenzym Q10 je první terapie, která výrazně zvyšuje sílu srdečního stahu a udržuje toto zlepšení v průběhu měsíců až let. Žádné konvenční léky na srdce nemohou biochemicky nahradit Koenzymu Q10 z důvodu své odlišné organické struktury. Také bylo zjištěno, že koenzym Q10 zvyšuje srdeční výdej a projevuje se pozitivně na inotropním účinku na myokardu, stejně jako na mírné vazodilataci. Také je nutnmo poznamenat, že v některých studiích Koenzym Q10 prokazuje antiarytmické účinky. Bylo prokázáno, že doplnění koenzymu Q10 do potravy psů s městnavým srdečním selháním vedlo ke snížení hypertrofii a poškození myokardu. Udržování dostatečné výživy myocytů a posílení myokardu prostřednictvím přidání Koenzymu Q 10 u psů s onemocněním srdce může být důležité při zpomalování progrese onemocnění a pro zlepšení celkového zdraví srdce. Zlepšení klinického stavu se přímo vztahuje k použití vyšších dávek Koenzymu Q10.

Berberin

Berberin (BBR) je flavonoid, který se vyskytuje spolu s isochinolinovými alkaloidy, včetně berberinu, hydrastinu a sanguinarinu a nacházejí se v bylinách jako je dřišťál, hroznový kořen nebo byliny z rodu praskyřníkovitých. Tyto alkaloidy vykazují funkce: antimikrobiální, antioxidační, protizánětlivé, inotropní a antineoplastické. Berberin lze získat z kořene rostliny Coptis chinensis. Tradičně se používá jako přírodní lék proti kandidě a jiným kvasinkovým infekcím, dále proti virovým a bakteriálním infekcím. Využívá se pro léčbu zánětu kůže nebo pro odvrácení zánětu. Berberin může mít také vliv na imunitní buňky v těle, jak to bylo prokázáno při prevenci a potlačení některých prozánětlivých cytokinů. Nedávná studie z lékařské univerzity Nanjing ukázala, že Berberin – přírodní extrakt, má potenciál pomoci překonat problémy při zajišťování přežívání kmenových buněk kostní dřeně poté, co byly transplantovány. Bylo oznámeno, že berberin je účinný pro dlouhodobou léčbu předčasných komorových tepů (VPB) a vede ke snížení úmrtnosti u pacientů s městnavým srdečním selhání (CHF). Berberin zlepšuje kvality života, snižuje VPCs a úmrtnost u pacientů s CHF. Bylo zjištěno, berberin snižuje shlukování krevních destiček, možná tím, že inhibuje arachidonovou cestu. Kromě toho studie z roku 2004 ukázala, že berberin je účinný při snižování sérového cholesterolu a triglyceridů, systémem, který je jiný než statiny.

Hawthorne (hloh)

Hawthorne (hloh) byl tradičně používán jako srdeční terapie od prvního století a je v současné době používán jako kardio-tonikum pro celou řadu funkčních poruch srdce. Nedávný výzkum ukázal, že extrakty z hlohu vyvíjejí širokou škálu pozitivních akcí na srdeční funkce, především z důvodu obsahu flavonoidů, zejména oligomerních proanthocyanidinů (OPC), které jsou vysoce koncentrované v listech, plodech a květech a působí jako antioxidanty. Tyto flavonoidy obsahují hodně aktivní vitaminu P (také známého jako citrin bioflavonoidů) a synergicky spolupracuje s vitaminem C, aby podporovaly kapilární stabilitu zlepšením integrity kolagenu. Ostatní složky hlohu obsahují quercetin, quercitrin, saponiny triterpenu, vitamín C a několik kardioaktivních aminů. Bylo prokázáno, že hloh snižuje oxidační stres v reperfúzi myokardu a zdá se, že inhibuje apoptózu, což má za následek kardio-ochranný účinek. Bylo prokázáno, že zvyšuje koronární průtok krve a zlepšuje přívod kyslíku a jeho využití srdcem. Má pozitivní inotropní účinek na amplitudu kontrakce myocytů, je cardiotropický a vasodilatační. Jeho použití vykazuje mírnou aktivitu krevního tlaku – snížení, které se zdá být důsledkem řady různých farmakologických účinků. Rozšíření koronárních cév, inhibuje ACE, působí jako inotropní činidlo a má mírné diuretické účinky. Také zabraňuje zvýšení plazmatických lipidů, včetně celkového cholesterolu, triglyceridů a LDL a VLDL-frakce a zabraňuje hromadění cholesterolu v játrech tím, že zvyšuje odbourávání cholesterolu na žlučové kyseliny, propagaci průtok žluči a potlačení biosyntézy cholesterolu. Hloh poskytuje efektivní fytoterapie s nízkým rizikem pro pacienty s ischemickou chorobou srdeční, atherosderosou, hypertenzí nebo hypercholesterolemií. U lidí pacienti s chronickým srdečním selháním hlásili zlepšení subjektivních symptomů, jako je například snížení výkonu, dušnost a otoky kotníků. Další výhodou je trend snížení epizod úzkosti, které jsou často pozorované u kardiaků.

Hořčík

Hořčík má přímý kardio-ochranný účinek u psů s akutním infarktem myokardu v důsledku svého antiarytmického a antitrombotického působení. Také se předpokládá, že existuje vzájemný vztah mezi nedostatkem hořčíku u psů a rozvojem prolapsu mitrální chlopně, i když je tato hypotéza stále předmětem výzkumu. Intravenózní síran hořečnatý může být bezpečné a účinné antiarytmikum, které by mělo být považováno v lékařské praxi častěji, než se uchylovat k farmakologickým antiarytmickým lékům, protože způsobuje výrazný pokles v počtu komorových ektopických tepů a epizod nesetrvalé komorové tachykardie. Iseri a kol. také poznamenali, že nedostatek hořčíku může vyvolat koronární křeče a vytvořit prostředí pro ischemickou iontovou rovnováhu. Dvojitě slepě randomizované studie prokázaly, že infuze hořčíku v průběhu prvních 24 hodin po akutním infarktu myokardu snižuje rozvoj VT a ventrikulární fibrilace (VF). Bean a kol. v roce 1994 spekulovali, že hypomagnesémie, stejně jako hypokalemie, může potencovat arytmie způsobené přebytkem katecholaminu. Podali zprávu, že akutní podávání hořčíku u normálních psů zvyšuje arytmogenní práh pro adrenalin, což dále podporuje použití hořčíku jako antiarytmika. V CHF je pravděpodobné, že existují souběžné nízké hladiny hořčíku, protože nemoc vyčerpává tento minerál v důsledku použití močopudných léků. Pacienti s nízkým hořčíkem měli vážnější příznaky, větší riziko selhání ledvin a jednoroční míru přežití jen 45 procent. Avšak pro ty s vysokou úrovní, byly příznaky mírnější a přežití bylo 71 procent.

Draslík

Četné výzkumy prokazují, že některé výživové doplňky pomáhají výrazně kontrolovat komorové arytmie. Terapie s hořčíkem, spolu s draslíkem, zpravidla přináší největší okamžitému zlepšení. Membrána a akční potenciál srdečních buněk, včetně tvorby tachyarytmií, je ovlivněna tokem sodných, draselných, vápenatých a hořečnatých iontů. Draslík a doplnění hořčíku by mělo být zváženo i v případě, že hladiny séra jsou normální, protože hladiny hořčíku a draslíku v séru nemusí nutně odrážet obsah těchto prvků v rámci myokardu. Použití diuretik jako první linii léčby hypertenze a CHF je otázkou, protože diuretika jsou nejčastější příčinou vyčerpání hořčíku a draslíku. Použití furosemidu se podílí na vývoji hypokalémie v důsledku zvýšené ztráty kalia močí. Hypokalémie může přispět k arytmiím přímo a tím zesílení arytmogenního účinku toxikózy digitalis. Hypokalémii se vyskytuje zřídka u zvířat se srdečním onemocněním, ale zvýšené využívání inhibitoru enzymu konvertujícího angiotenzin (ACE), které snižují vylučování draslíku, dělá hyperkalémie možnou. Mnoho komerčních diet určených pro zvířata se srdečním onemocněním má zvýšené koncentrace draslíku, takže je důležité sledování koncentrace draslíku v séru jak při zvýšení či snížení.

Kyselina listová

Kyselina listová má pozoruhodný antioxidační potenciál, který může podporovat aktivitu syntézy oxidu dusnatého při oxidačním stresu v buňkách endotelu. Je pravděpodobné, že srovnatelnou aktivitu má kyselina listová v kardiomyocytech, kde může snížit rozsah smrti srdeční tkáně. Léčba kyselinou listovou může pomoci udržet bioenergetický stav a efektivní srdeční činnost v průběhu ischemické fáze srdeční příhody, snad zachováním srdeční mitochondrie a proto mohou mít vynikající potenciál jako antioxidant myokardu tváří v tvář srdeční remodelace. Kyselina listová a vitamin B12 zlepšují vaskulární endoteliální funkce u pacientů s ischemickou chorobou srdeční, možná v důsledku snížených hladin homocysteinu.


Autorka: Dr. Paula Jo Broadfoot, DVM

Dr. Broadfoot je členem Arkansas Veterinary Medical Association, American Veterinary Medical Association a American Holistic Veterinary Medical Association. Má holisticky orientovanou veterinární praxi ve Van Burenu v Arkasasu a často přednáší o nutričních aspektech léčby. Její publikované články byly zahrnuty do takových různorodých odborných časopisů, jako jsou Explore Magazine, AHVNA Journal a Biotherapy Journal.

Odkaz na produkt: http://www.vetriscience.cz/produkty/pro-psy/podpora-srdce/vetri-cardio-canine/