Zvýšeným poplatkům za vyhodnocení RTG snímků kyčlí v Německu

Vážení chovatelé,
věnujte, prosím, pozornost zvýšeným poplatkům za vyhodnocení RTG snímků kyčlí v Německu:
Poplatek za vyhodnocení:
75,- € pro členy DV domácí i ze zahraničí
95,- € pro nečleny domácí i ze zahraničí
110,- € včetně vyhodnocení loktů pro členy DV
130,- € včetně vyhodnocení loktů pro nečleny
100,- € přehodnocení druhého RTG pro členy i nečleny

Napsat komentář