Zvýšeným poplatkům za vyhodnocení RTG snímků kyčlí v Německu

Vážení chovatelé,věnujte, prosím, pozornost zvýšeným poplatkům za vyhodnocení RTG snímků kyčlí v Německu:Poplatek za vyhodnocení:75,- € pro členy DV domácí i ze zahraničí95,- € pro nečleny domácí i ze zahraničí110,- € včetně vyhodnocení loktů pro členy DV130,- € včetně vyhodnocení loktů pro nečleny100,- € přehodnocení druhého RTG pro členy i nečleny